Att driva företag och hur det fungerar

Att driva ett företag kräver en hel del egenskaper såsom entreprenörskap, ledarskap, kunskap, beslutsamhet och en stor handfull drivkraft. Det innebär många stora fördelar men också en del nackdelar, precis som med allt annat inom arbetsmarknaden.

Beroende på vilken företagsform du driver företaget i, aktiebolag/handelsbolag eller kanske enskild firma, så varierar också omfattningen av rörelsen. Aktiebolaget är oftast störst och har en stor ekonomi jämfört med den enskilda firman där man lättare kan korsa gränser mellan företagets och den privata ekonomin. Den stora skillnaden är att aktiebolaget är en juridisk person i sig medan du är personligt ansvarig i en enskild firma, därav brukar den rörelsen hållas ganska begränsad i omfattning. I ett aktiebolag kan man också ha delägare eller aktieägare att ta hänsyn till när man t ex tar beslut i verksamheten som i slutändan ska gynna ett ekonomiskt intresse. Information om delägare i ett bolag kan man bl.a. finna på Allabolag.se.

De stora fördelarna med att driva företag är att du får utlopp för din kreativitet och göra det du allra helst vill, kanske något som hade varit omöjligt att göra som anställd. Agendan för dagen lägger du upp helt själv och detta kan vara både till en fördel och en nackdel. Ofta kan man ha tron om att man har så stor frihet att kunna göra vad man vill om dagarna när man är sin egen chef, men ibland kan det vara tvärtom där man önskar att dygnet hade fler timmar till annat än enbart jobbet.

Du kommer ha kontakt med många nya människor och samla erfarenheter från alla håll och kanter som representant från ditt företag, vilket kräver en stor ansvarskänsla och en god social förmåga. Detta är också beroende på vilken bransch du driver företag inom förstås. Du kommer att komma i kontakt med allt från banker till kunder, leverantörer, anställda och intressenter.

I en enskild firma handlar det ofta om att du utför tjänsterna som efterfrågas medan i ett aktiebolag kan du behöva en del anställda som hjälper till och driver verksamheten runt.

Att hitta anställda som har vad som krävs för din verksamhet och passar in i ditt team, är inte alltid så lätt. Där kan man t ex ta hjälp utav rekryteringsföretag. Här finns exempel på hur en VD har sin linkedinprofil: David von laskowski linkedin och här finns även exempel på hur samma David har gjort på allabolag med sin profil: David von laskowski allabolag. Där kan du finna arbetssökande och även se deras historik, utbildningar och andra certifikat som kan vara till hjälp i rekryteringsprocessen. På allabolag kan du se en persons historik i näringslivet till exempel om du funderar på att anställa en VD så kanske man vill se vilka bolag den personen har befattning inom. Där är linkedin ett verktyg som man skriver in sakerna själv medans allabolag är uppgifter från utomstående så som skatteverket.

I allt entreprenörskap och idésprutande så ligger också ett enormt ansvar där du är navet för att allt ska fungera och gå runt i slutändan, även om du anställer och delegerar ut arbetsuppgifter så gott det går. En bra ledning ger ett bra resultat för företaget i slutändan och här är du viktigaste punkten. Ansvarsrollen kommer ofta naturligt när man har drivkraften och viljan att driva företaget och utveckla det framåt. Ett tips är att sätta upp mål inom verksamheten, rimliga delmål att uppnå inom en förbestämd tidsram. Det ger en sporre till både ledning och anställda att utvecklas och detta gör i slutändan företaget lönsamt.