Förbättra arbetsmiljön på företaget

Nu under coronapandemin är det många svenskar som oroar sig över framtiden. Företagsanställda är inget undantag, de funderar över hur det ska gå med deras ekonomi och hälsa. Men det finns flera saker du kan göra för att hålla humöret uppe på företaget.

Bjud på tårta till dina medarbetare

Att samlas en gång i månaden för ett knytkalas eller en företagsfest är något som brukar bli uppskattat. Många företag brukar också bjuda på god fika en dag i veckan för att fira att arbetsveckan är över och skapa en bra start på helgen. Då kan du som företagsledare eller medarbetar köpa in en god tårta till teamet. För en fin motivtårta, beställ tårta här hos dintarta.se som kan framställa uppskattade företagstårtor till event eller andra tillfällen. Oavsett hur stort ert företagsevent är, om ni bara vill ha en tårta eller många fler, kan du beställa härifrån och få expressleverans som kommer fram nästa dag.

Stärk teamkänslan på jobbet

Att ha ett avslappnat umgänge då och då på arbetsplatsen kan höja stämningen och arbetsmoralen bland personalen. Naturligtvis måste alla sammankomster utföras enligt gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, så att företaget värnar hälsan hos de anställda. Att gå på restaurang tillsammans är en aktivitet som ändå går att utföra i coronatider, genom att exempelvis gå i mindre grupper och hålla tillräckligt avstånd mellan borden.

Något som också brukar stärka teamkänslan på jobbet är att utföra teamstärkande övningar. Här kan arbetskamrater paras ihop två och två, intervjua varandra och sedan presentera sin nya vän för resten av gruppen. För att underlätta social distansering kan intervjuer och presentation utföras över internet, till exempel via Zoom eller Skype. Alla övningar som utförs bör vara positivt betonade och stärka tilliten mellan medarbetarna.

Skapa en bra arbetsmiljö

Som chef eller teamansvarig är det också bra att hela tiden uppmuntra alla anställda att dela med sig av den information och de färdigheter som de besitter till de övriga på företaget. Att undanhålla information som kan vara positivt för andra skapar ingen bra arbetsmiljö. Satsa på att etablera en företagskultur där alla hjälps åt och där öppenhet och samarbete sätts högt. Detta bör också avspeglas i förhållandet mellan de anställda och ledningen. Om det finns problem på företaget är det viktigt att de anställda kan känna sig trygga i att ta upp detta med ledningen utan att riskera negativ behandling som resultat. Konflikter, arbetsmiljöproblem och andra missförhållanden bör hanteras på ett tryggt och rättvist sätt.

Hur de anställda upplever det sociala klimatet på sin arbetsplats påverkar deras självkänsla, kreativitet och effektivitet. Att skapa bra relationer mellan medarbetarna och göra insatser för en god social arbetsmiljö bidrar till företagets lönsamhet. Genom att ha regelbundna morgonmöten där den psykosociala arbetsmiljön tas upp går det att tidigt hitta problem och lösa dem. Det är en fördel att satsa på de friskhetsfaktorer som behöver prioriteras för att få en bra arbetsmiljö. Detta ger också en konkurrensfördel för företaget i förhållande till andra verksamheter i samma bransch, då det ger möjlighet att attrahera och behålla arbetskraft med god kompetens.