Investering generellt i Sverige

Sverige är ett väldigt unikt land där det finns många skillnader när det kommer till investering. Det som skiljer sig är bolagen och dess långvarighet. Sverige var ett av de största industriella länderna på 1900-talet. Orsaken till det är inte att Sverige i sig var stort utan snarare att svenskar avstod från att kriga under världskrigen, detta gav mer tid och rum för uppfinningar och snabbväxande bolag. Industrialiseringen har gjort Sverige till en väldigt stor exportör till många länder. Bolagen som föddes var inte bara snabbväxande utan också långsiktiga, vilket resulterade i att man kunde tjäna pengar snabbt och säkert.

Ett exempel på svenskt industriellt bolag är kullagertillverkaren SKF som har funnits sedan 1907 och har varit en bra investering sedan dess, aktien har dock svajat lite de senaste 10 åren. Andra exempel är Volvo (1926), LKAB (järnvägsindustri 1890) och Skanska (fastigheter 1887). Det finns också nya svenska bolag som inte är kopplade till industrialiseringen, men fortfarande är stora och dessutom har internationell verksamhet. Exempel på dessa är Tele2, Spotify och H&M. H&M startade faktiskt 1947 men är fortfarande bland de 30 bästa aktierna på Stockholmsbörsen. Den brukar vara med i främst indexfonder men också i ETF (Exchange Traded Fund).

Hur investerar man då i olika typer av investeringar?

Genom att köpa aktier i något av ovanstående bolag har du investerat i Sverige. Det finns olika typer av investeringsformer och tusentals bolag att välja mellan, både börsnoterade och privata. En vanlig investeringsform är fonder. Fonder brukar normalt sätt bestå av aktier men det kan innehålla andra värdepapper eller sätt att hantera pengar på, exempelvis räntor, obligationer (värdepapper på företagslån) och råvaror. Du kan givetvis själv direktinvestera i råvaror såsom guld och silver, samt värdepapper som tidigare nämnts. Det är dock populärt bland svenska privatpersoner att använda sig av fonder. Fördelar med fonder är riskspridning och professionell förvaltning av bankmän. Nackdelen är dock minimal avkastning.

Finansiella Instrument

I Sverige och i världen rent generellt är det väldigt populärt att investera i finansiella instrument där många kallas för derivatinstrument. Detta krångliga ord betyder inget annat än ”investering med olika tidsförutsättningar”. Exempel på derivat är optioner, där man kan köpa rätten att sälja/köpa en aktie för ett visst pris på ett specifikt datum. Det behövs större kunskaper för att handla med dessa produkter och det rekommenderas professionell hjälp. Finansiella instrument är heller inte en bra långsiktig investering eftersom de ofta har hävstångseffekt, vilket gör att man kan förlora och vinna pengar snabbt. Dock finns finansiella instrument ibland med i fonder.

Fastigheter och sammanfattning

En väldigt stadig typ av investering är fastigheter. Fastigheter har varit extremt populärt på senare tid då de har ökat i värde och under den högkonjunktur som vi lever i har det funnits banker som velat låna pengar till bostadsköp. Däremot menar vissa på att vi är i en bubbla just nu (overklig prisutveckling) och att lågkonjunktur är på väg. Oavsett så har fastigheter varit en historiskt bra investering och även guld. Sammanfattningsvis kan man konstatera att Sverige är ett land som är värt att investera i, baserat på starka industriella bolag som existerat i över 100 år samt fondförvaltning och finansiella instrument.