Leasa en bil för företaget

Att som företagare köpa en ny bil kan vara både kostsamt och även en sämre investering då värdet på en köpt bil snabbt skrivs ned. Då kan det i de flesta fall vara bättre att leasa en bil som företaget kan använda och där man betalar en viss summa varje månad istället. Det innebär dels att företagets ekonomi inte får en stor utgiftspost på ett bräde men också att företaget har möjlighet att byta ut sin leasingbil med jämna mellanrum så att företaget alltid har tillgång till den senaste modellen på marknaden.

Skattemässigt så kan det också finnas en del förmåner då man leasar en bil. Bland annat så är halva momsen för den första förhöjda leasingavgiften avdragsgill. Det innebär att om man ska leasa en företagsbil så bör man försöka att göra en så hög första betalning som möjligt då den sista restavgiften inte erbjuder något momsavdrag. Det finns också andra bra skäl till att försöka betala en så hög avgift som möjligt vid första betalningen som bland annat att restvärdet på bilen efter 3 år blir ganska lågt, vilket gör det möjligt för egenföretagare att kunna köpa ut bilen från företaget till ett bra pris.

När man leasar en bil så är man inte tvungen att lösa ut bilen efter 3 år utan istället så kan man byta in bilen mot en ny bil som man fortsätter att leasa. Om man följer rådet ovan och betalar en stor förstahandsbetalning så restvärdet är lågt så kan man också lösa bilen efter leasingtiden och sedan använda bilen som inbytesbil för nästa leasingbil, vilket gör att bilen kan vara den första förhöjda leasingavgiften.

Alternativ till leasing

Istället för att leasa eller att köpa en bil till företaget kontant så kan man också köpa bilar på avbetalning. Denna finansieringsform har också en del förmåner som bland annat att man äger bilen efter att man har amorterat klart. Då behöver man oftast inte heller betala någon förhöjd förstaavgift utan istället en fast månadsavgift. Volvo är ett företag som erbjuder både leasing men även avbetalningsköp. Det går även att hitta Volvon som bland annat volvo xc90 på auktionsfirmor, där man med lite tur kan göra ett riktigt bra kap. Även dessa bilar går att avbetala till förmånliga räntor.

Att tänka på när man leasar en företagsbil

Störst fördelar av en leasingbil har alltid ägaren av företaget. Om man leasar bilar till sina anställda så är det ett skattepliktig förmån som innebär att de anställda får betala skatt för att de nyttjar bilen privat.

Man bör också tänka på att i de avtal som skrivs med leasingföretaget så behöver man uppge hur många mil man ska köra varje år. Om man kör fler mil än det som man har uppgivit så får man betala för övermil, vilket kan bli ganska kostsamt. Det är också viktigt att man kontrollerar så att försäkringar ingår, service och andra detaljer som exempelvis vinterdäck, så man inte får mer kostnader för bilen än den leasingavgift som man betalar varje månad.