Starta inte med två tomma händer

Framgångsrika egenföretagare beskriver ofta hur de började med ”två tomma händer” och med hårt arbete sedan byggde upp sitt imperium. Ofta är detta en sanning med modifikation, för självklart krävs det kapital för att komma igång med en verksamhet. Det betyder inte att man måste vara miljonär för att starta eget.

Vikten av startkapital

Att ha ett ordentligt startkapital gör att man kan göra nödvändiga investeringar redan från början, så att företaget snabbt kan komma igång med den faktiska verksamheten. Annars hamnar man i det moment 22 som många företagare stöter på förr eller senare, då man inte kan utöka sin kundkrets eftersom man inte klarar att bemöta efterfrågan. Det kan också vara så att man inte har tillräckligt med kunder för att ha råd att öka produktionen eller ta fler uppdrag.

Det kan förstås gå trögt i början även om man har tillräckliga resurser. Då kan de extra pengarna på företagskontot användas till löpande utgifter så att företaget håller sig på fötter tills det vänder.

Smart finansiering

Det är vanligt att blivande egenföretagare tar lån för att komma igång. De flesta större banker kräver dock någon form av säkerhet för att låna ut pengar, och det är inte alltid privatpersoner som vill starta eget uppfyller de krav som ställs. Då finns företag som https://lendify.se/lana-pengar, som lånar ut pengar utan säkerhet att tillgå. Det som är viktigt att känna till är att räntan på dessa lån i allmänhet är högre än på de lån som kräver säkerhet.

Oavsett lånetyp ska man komma ihåg att räkna med kostnaderna för lånet när kalkyler görs och budget läggs, för att undvika obehagliga överraskningar. Fördelen med ett lån är att man tidigt kan göra de inköp som krävs. Ett företag som snabbt kommer igång med sin verksamhet har goda möjligheter att snart tjäna in lånekostnaden.

Alternativet är att spara ihop till startkapitalet själv. Det tar naturligtvis längre tid än att ta ett lån, men innebär samtidigt att man kan lägga grunden till sitt företag medan man fortfarande har en inkomst. Jobbar man heltid kan man spara mer varje månad, medan deltid ger mer tid över till planering av företagsstarten.

Startsumma efter verksamhet

Storleken på startkapital beror på vad företaget ska syssla med. För produktion av olika slag är inköp av maskiner och material en stor och nödvändig investering. Därtill kommer lokaler för tillverkning och lager – kanske till och med en butiksdel. För fysiska tjänster, till exempel städning, eldragning eller målning av hus, behövs lokaler för att hålla förråd av förbrukningsvaror, rengöra utrustning, förvara arbetskläder och liknande.

Ett företag som tillhandahåller digitala eller konstnärliga tjänster – webbsidor, copywriting, illustrationer eller liknande – kräver förstås inte lika mycket fysiskt utrymme. Däremot behövs fortfarande ett kontor eller en studio, och materiella investeringar i form av datorer och tillbehör, programvara, skrivbord och stolar.

Även här får kostnaderna i början vägas mot vad de kan ge tillbaka. Att satsa på dyrare mjukvara kan ge en bättre produkt, medan en extra skärm kan göra jobbet mer effektivt. Men oavsett hur man resonerar så är det alltid en stor fördel att ha ett startkapital att täcka inledande kostnader med.